] English > | خانه***| قسم به قلم (وب نوشت) ] رادیو حسنی سلام ، این وبلاگ دعوتی است برای ملاحظه مقالاتم در حوزه رسانه و تکنولوژی اطلاعات

برو به پائین صفحه

به توسعه انسان می انجامد IT
?حسین حسنی

پنج شنبه 84/10/1 ساعت 2:0 عصر

علم مدیریت فازی

 

1- تعریف فازی                   2- تعریف علم مدیریت                   3- تعریف علم مدیریت فازی

لغت فازیFuzzy  در زبان فارسی مفاهیم مختلفی رادر بر میگیرد. عباراتی مانند نادقیق ، آشفته ، درهم و برهم ، مبهم ، انعطاف پذیر ، ناقص ، سربسته ، شولا و 000 که هر کدام یک جنبه از این مفهوم را پوشش میدهند لذا بهتر است لغت Fuzzy در فارسی ترجمه نشود چون آنرا محدود میکند. علم فازی و منطق فازی بیش از 4 دهه است که مطرح شده است ولی در یکدهه اخیر در مدیریت نیز به کار رفته و مفهوم علم مدیریت فازی را مطرح کرده است.

          نکته لازم به اشاره این است که مفهوم فازی Fuzzy با عبارت فاز Phase که مرحله ، گام و 000 معنی میدهد هیچگونه ارتباط مفهومی ندارد.

به طور کلی دو نوع تفکر در حل مسائل وجود دارد :

1- تفکر ارسطوئی یعنی تفکر صفر و یکی ، تفکر راست و دروغ ، سیاه و سفید ، یعنی تفکری که در مدیریت سنتی حاکم است مدیر یا توانا است و یا ناتوان است در این تفکر جمع نقیضین محال است یعنی مدیر نمیتواند توانا و ناتوان باشد. در عالم صنعت هم از این مفهوم پیروی شده است رادیو یا روشن است یا خاموش نمیتوان گفت رادیو حدوداً روشن است یا کمی خاموش است.

2-تفکری که در مقابل تفکر ارسطوئی مطرح شد تفکر بودائی نام دارد. در تفکر بودائی دو نقیض قابل جمع با یکدیگر هستند مانند مفهومی که در احتمالات وجود دارد (1 = p+q ) علم فازی از این تفکر پیروی میکند درعلم فازی به بازه بین صفر و یک توجه میشود و در بین رنگهای سیاه وسفید به رنگ خاکستـری نـیز اعتقاد دارد.

          آقای ماکس بلک اهل باکوی آذربایجان در 1937 منطق فازی را ارائه کرد.او که یک مهندس برق بود گفت عنصر x در عین حالی که به مجموعه ای تعلق دارد به آن مجموعه تعلق ندارد یعنی به نقیص آن تعلق  ندارد آقای عسگری لطفی زاده که از همکاران آقای بلک بود و همشهری او بود این تحقیقات را ادامه داد آقای لطفی زاده که در دارالفنون ایران دیپلم گرفته و در آمریکا مهندسی برق خوانده بود.

به علت مخالفت مجامع علمی آمریکا بامنطق فازی به شرق و بخصوص ژاپن مهاجرت کرد. سپس این مفهوم در صنایع ژاپن ، کره و 000 نفوذ پیدا کرد و محصولاتی که از این منطق پیروی میکردند تولید شد. آقای لطفی زاده پس از پذیرش آن در آمریکا به آنجا برگشته و تحقیقات خود را ادامه داد. تا دهه 90 منطق فازی عمدتاً در فضاهای صنعتی بود واز 1990 به بعد وارد علم مدیریت شد در آن زمان بود ک مجله ای به نام سیستم ها و مجموعه های فازی ( fss  ) منتشر شد.

تعریف علم مدیریت : علم مدیریت یعنی رویکرد علمی و سیستماتیک حل و تحلیل مسائل سازمانی و مدیریتی یعنی داشتن رویکرد علمی یعنی داشتن رویکرد دکارتی مانند روش تصمیم گیری در علم مدیریت.

تعریف مساله ، جستجوی راه حلهای موجود ، ارزیابی راه حلهای ممکن ، انتخاب راه حل اصلح ، آزمایش ، طراحی و سیستماتیک یعنی اینکه درمدیریت مفهومی به نامه سیستم وجود دارد مفهومی که شامل ورودی ، پراسس ( فرآیند ) ، خروجی و فیدبک است.

علم مدیریت فازی : رویکرد علمی و سیستماتیک حل و تحلیل مسائل سازمانی و مدیریتی در محیط فازی.

کتب مرتبط

1-    مدیریت فازی دکتر عادل آذر مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران

2-    کاربردهای مدیریتی منطق فازی لی هوانگ ترجمه سید محمد حسینی

3-    سیستمهای فازی و تئوری مجموعه فازی- لی هوانگ دکتر تشنه لب نشر دانشگاه امیر کبیر

 


رسانه

نظر شما( )

برو به بالای صفحه

[ |

تعداد بازدیدکنندگان

24562رادیو اینترنتی من


تلویزیون اینترنتی من

مقالات من

. نگاهی به احکام مدیریت در سازمان
. لزوم جایگزینی استراتژی انتخاب و ...
. تکنیکهای ارتباط موثر
علم مدیریت فازی
پیشنهاد
فناوری اطلاعات در برنامة چهارم ...
مفهوم سواد اطلاعاتی وبا سواد اط ...
سواد رسانه ای برای همه ایرانیان
هفت اصل بیل گیتس
هم افزایی
طرح ایجاد بخش یا گروه تحقیق وتو ...
تاریخ اینترنت در ایران
دیدگاه انتقال
شهروند دیجیتال
زمستان 1386
پاییز 1386
تابستان 1385
بهار 1385
زمستان 1384
پاییز 1384

پیام

جستجو

0

0
0ت

موسیقی وبلاگ

اشتراک

 

<

hasani@iran.com

دیدار مجدد