] English > | خانه***| قسم به قلم (وب نوشت) ] رادیو حسنی سلام ، این وبلاگ دعوتی است برای ملاحظه مقالاتم در حوزه رسانه و تکنولوژی اطلاعات

برو به پائین صفحه

به توسعه انسان می انجامد IT
?حسین حسنی

دوشنبه 84/10/12 ساعت 6:54 عصر

هم افزایی

راهکارهای تحقق همبستگی ملی و مشارکت عمومی

 براساس شیوه" هم افزایی "( سینرژی )

هم افزایی :

زمانی که دو یا چند عنصر ، جریان یا عامل با همیاری و بر همکنش ( تعامل ) داشته باشند معمولاً اثری بوجود می آید. اگر این اثر از مجموع اثرهایی که هر کدام از آن عناصر جداگانه میتوانستند بوجود آورند، بیشتر شود در این صورت پدیده هم افزایی رخ داده است . از قدیم گفته اند « همکاری نتیجه بهتری می دهد » آن نتیجه بهتر هم افزایی است.

مقدار هم افزایی رامی توان با محاسبه برآیند کارگروهی و از سوی دیگر محاسبه مجموع نتیجه کار تک تک افراد در حالت کار جدا و تکی و سپس کسر کردن  نتیجه محاسبه اول از دوم بدست آورد.

استراتژی  هم افزایی :

1- افزایش کارایی ( کاهش هزینه )

 2- نتایج مطلوب

 3- کاهش ریسک و خطر پذیری

 4- هم پوشانی نقاط ضعف

 5- ثبات و پایداری

6- خلق ارزشهای جدید

 مدلهای مرتبط با هم افزایی :

 الف ) مدل فعالیت گرا :

 در این مدل ، چند منبعی که روی یک فعالیت کار می کنند آیا تاثیری روی هم خواهند داشت یا خیر ؟

مدت فعالیت بدون تاثیر گذاری منابع می باشد. برای به هنگام سازی ، اطلاعات فعالیت، ملاک است.

*عموماًدر سازمان و در اغلب بخشهای تولیدی و ستادی مدلهای فعالیت گرا حاکم است.

ب ) مدل منبع گرا :

 در این روش برای به هنگام سازی فعالیت ابتدا منابع آن رابه هنگام می کنیم. این منابع هستند که باتوجه به حجم کار، زمان فعالیت را تعیین می کنند.

 مصادیق عملی :

 1-    در حوزه ستادی معاونت :

از آنجا که بخش اعظم فعالیتهای ستادی به تهیه آئین نامه ها و شیوه نامه ها و همچنین نظارت و کنترل بر این ضوابط حاکم است از این رو تدوین و تهیه این ضوابط حداقل با دو اداره کل یا دو واحد از             حداقل هم افزایی برخوردار است.

 از این رو واحدها و ادارات جدا از هم پیرامون انجام یک فعالیت ،در حوزه معاونت شناسایی و سپس باهم در رسیدن به نقطه مطلوب فعالیت ، همکاری نمایند.

بطور مثال:  فرضآ تهیه و تدوین یک طرح یا آئین نامه جهت ارسال به مراکز اگر در اداره کل اطلاعات و       برنامه ریزی دارای 3 واحد ارزش باشد و همین طرح یا آئین نامه اگر در اداره کل صدا تهیه شود دارای 7 واحد ارزش باشد، مادامی که طرح از سوی برنامه ریزی به  مراکز ارسال شود از رابطه   ( +2/1 )  و آلفا مساوی 5/0 پیروی نموده و ارزش واحد برابر با 2 خواهد بود  . و اگر از اداره کل صدا ارسال شود با توجه به رابطه، ارزش آن برابر با 4 واحد خواهد بود.

اما اگر این طرح در دو اداره کل  برنامه ریزی و اداره کل صدا تهیه شود  از رابطه( +2/1 )  2  پیروی نموده که ارزش آن برابربا 11 واحد است ، در این صورت حداقل ارزش بالاتر از ارزش هر یک از واحدها است.

 بنابراین پیشنهاد می گردد: انجام فعالیتهای عمومی و نیمه تخصصی در ادارات حوزه نسبت به فعالیت واحد برای مقصد مشخص به اشتراک انجام پذیرد( البته مشکل کندی انجام فعالیت نیز با راهکار پیگیری قابل رفع است)

 2-   در حوزه برنامه سازی مراکز :

 -        پوشش طرحها و برنامه هایی که به نوعی به نیازهای مردمی توجه مستقیم دارند .(در قالب ساختارهای کوتاه)

-        توجه به برنامه هایی که مشارکت آحاد مردم در امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی را در دستور کار قرار داده اند .

-    توجه به برنامه هایی که به مقوله ارزشهای همبستگی شامل آداب و رسوم ، پرچم ،زبان ، دین و مذهب و 000 را در دستور کار قرار داده اند.

-        توجه به برنامه هایی که هم سویی دیدگاههای منطقه ای را اولویت قرار داده اند.

-        پرداختن به موضوعات تاریخ و رویدادهای قومی ، و شیوه معیشت مردم که از جمله نمادهای همبستگی ملی است.

-        برقراری ارتباط بین مراکز استانها و تبادل حجیم برنامه ها خصوصاً مستندهای اجتماعی و فرهنگی مابین استانها

-        دفع عوامل بازدارنده وکند کننده وفاق اجتماعی ، فرهنگی و 000 در استانها

 * لازم است کلیه موانع ضد اجتماعی و 000 در سطح استان توسط واحدهای تحقیقات ، اطلاعات و اخبار و روابط عمومی مراکز دقیقاً شناسایی و آنتی تز آن در برنامه ها انعکاس یابد.

 تهیه شیوه نامه تولید و تعیین موضوعات بندهای ذکر شده ،در تعامل با برنامه سازان برجسته مراکز و کارشناسان حوزه معاونت قابل احصاء است.

 

 

 


رسانه

نظر شما( )

برو به بالای صفحه

[ |

تعداد بازدیدکنندگان

24566رادیو اینترنتی من


تلویزیون اینترنتی من

مقالات من

. نگاهی به احکام مدیریت در سازمان
. لزوم جایگزینی استراتژی انتخاب و ...
. تکنیکهای ارتباط موثر
علم مدیریت فازی
پیشنهاد
فناوری اطلاعات در برنامة چهارم ...
مفهوم سواد اطلاعاتی وبا سواد اط ...
سواد رسانه ای برای همه ایرانیان
هفت اصل بیل گیتس
هم افزایی
طرح ایجاد بخش یا گروه تحقیق وتو ...
تاریخ اینترنت در ایران
دیدگاه انتقال
شهروند دیجیتال
زمستان 1386
پاییز 1386
تابستان 1385
بهار 1385
زمستان 1384
پاییز 1384

پیام

جستجو

0

0
0ت

موسیقی وبلاگ

اشتراک

 

<

hasani@iran.com

دیدار مجدد