] English > | خانه***| قسم به قلم (وب نوشت) ] رادیو حسنی سلام ، این وبلاگ دعوتی است برای ملاحظه مقالاتم در حوزه رسانه و تکنولوژی اطلاعات

برو به پائین صفحه

به توسعه انسان می انجامد IT
?حسین حسنی

چهارشنبه 84/9/30 ساعت 2:50 عصر

نگاهی به احکام مدیریت در سازمان

درج مقاله در مجله پیام مدیر ا ن شماره 44(صفحه 48 کلیک فرمایید

 

دیباچه :

همه مدیران سازمان از بالاترین سطح تا پائین ترین سطح حداقل برای یکبار طی حکمی یا انتصاب شده یا انتصاب نموده اند

،از این رو توجه به رویکرد سیستمی در تهیه وتنظیم احکام پستهای مدیریتی حائز اهمیت است، بویژه برای سطوحی از مدیریتها که بواسطه ویژگی و جایگاه، ملزم به انتصابهای زیادی در طول مدیریت خود هستند. تنوع و گستردگی پستهای مدیریتی در سازمان صدا و سیما نیز دلیل دیگری است بر توجه به رویکرد سیستمی مورد اشاره .اهمیت ادبیات تنظیم یک حکم انتصاب به نظر نگارنده اگر از صدور حکم انتصاب بالاتر نباشد ، کمتر نیز نیست. در تعریف تفکر سیستمی آورده شده است (یک منظومه واحد متشکل از اجزاء مرتبط و متعامل است و اصل وابستگی متقابل مهمترین خاصیت آن را تشکیل می دهد.) بررسی بیش از دهها محتوای حکم انتصاب در سطوح مختلف سازمان ، نشان می دهد که هر چه از احکام انتصاب سطوح عالی به سطوح اجرایی میل می گردد ، احکام ازانسجام و پیوستگی کمتری برخوردار است. شاید نبود ضابطه نظامند در راستای تفکرسیستمی دلیل براین گسستگی باشد. اگر به این نکته نیز توجه شود که نحوه و شیوه تنظیم حکم انتصاب بواقع ، می بایست درراستای مأموریتها و اهداف یک سازمان باشد ، در آن صورت اهمیت تنظیم احکام نیز برجسته می گردد.نقاط ضعف برخی از احکام انتصابها در سازمان را می توان به شرح ذیل برشمرد:

1-    صرفاً مورد خطاب قراردادن فرد منتصب

2-    مغایرت متن حکم با شرح وظایف ، مأموریت و ... سازمانی

3-    کم توجهی به رسالت رسانه ای

4-    نبود هارمونی

5-    استفاده از احکام آماده و یکنواخت

6-    عدم تطبیق متن حکم با عنوان پست

با این که منبع و مأخذی برای مراجعه در باب این موضوع از کتب مدیریتی و غیره نمی توان یافت با این حال جستجو در خصوص شیوه ، ادبیات و شاخصهای تنظیم یک حکم نیز در اینترنت کمکی نمی کند،. به مصداق « آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد » مطالعه حکم مالک اشتر از سوی امام علی ( ع ) سودمند افتاد. ژرفای نگاه امام در تنظیم حکم ، همه چیز داشت ،نگاه سیستمی ، هارمونی ، توجه به  شرح وظایف، مأموریت با توجه به مختصات بومی خاص منطقه ، خطاب قرار دادن فرد منتصب و مخاطبان ( عموم مردم ، همکاران  مالک و .. ).بواقع امام با هدایت ، رهبری و مدیریت افکار عمومی هم نسل و نسلهای آینده و به تعبیر این حقیر (مدیر رسانه ای ) ، دریایی از آموزه ها را به یادگار نهاد. شاید به ذهن ما ، نحوه ادبیات و رویکرد سیستمی امام در تنظیم حکم مالک نسبتی با تنظیم احکام سازمانی در حال حاضرندارد ؟!  البته جامعیت حکم امام برای ما پوشیده نیست اما بهره گیری موشکافانه و موجز از فرازهای حکم ، و نگاه سیستمی و همه جانبه با اندکی بیان و قلم روان می تواند الگویی برای همه مدیران سطوح مختلف سازمان در تنظیم احکام باشد .

در حکم انتصاب امام علی ( ع ) رابطه معنی داری حاکم است:

امام علی ( ع ) با دقت و وسواس تمام ،در کنار هدایت، شیوه و ادبیاتی را برای بهره گیری عمومی و نسلهای بعد ترسیم نمود ،

از این رو است که نگاه رسانه ای امام جلوه می نماید.با مطالعه برخی از احکام صادره در سازمان ،گویی قرار است مدیر منتصب یک تنه همه کارها را به جلو برد و اصلاً وابداً نیازی به همکاری زیر مجموعه و برون مجموعه ندارد ! رعایت شرح وظایف نه آن است که مدون است بلکه آن است که صرفاً درحکم درخواست می شود ! خطاب صرفاً فرد منتصب است !فصل مشترکی مابین فعالیتهای جدید با انبوهی از فعالیتهای سودمند گذشته، وجود ندارد ! روحیه سپاسگزاری وتقدیر از تلاش فرد منتصب گذشته، مد نظر نیست !متن حکم همخوانی با عنوان پست ندارد و ...

شاید به ذهن ما ، رعایت بند بند گفته ها و نگفته ها در یک حکم در کاغذ A4 و A5 نگنجد ،ولی می تواند رفع مسئولیت از نگاه رسانه ای ما بنماید؟ مدیر رسانه ای فرصت ساز است تا فرصت سوز! آیا دقت ، حوصله ، وسواس ،  جامع نگری و .... امام علی ( ع ) درتنظیم یک حکم ما را به فکر وا نمی دارد ! ؟ آیا تنظیم حکم همچنان برای برخی از مسئولان و مدیران سطوح مختلف سازمان ما کم اهمیت است! و آیایک حکم واحد برای مدیران متعدد ! فضایی برای انگیزش ، رقابت و ... فراهم

می سازد؟الگو برداری از شیوه ، ادبیات و نگاه سیستمی در تنظیم حکم :  شرح نهج البلاغه در باب حکم امام علی ( ع ) به مالک اشتر نخعی الگویی برای بهره برداری است که با رعایت فضا و قلم روان و موجز و ... به سهولت می تواند در تهیه و تنظیم احکام صادره ازمافوق ترین تا مادون ترین سطوح مورد بهره برداری قرار گیرد.

در همین زمینه احکام مقام معظم رهبری در تاریخهای 24/11/72 ، 1/3/78 و 3/3/83 برای ریاست محترم وقت و ریاست محترم سازمان واحکام برای دیگر مسئولان نظام نیز نشان دقت و وسواس ایشان در تنظیم و تائید احکام دارد. معظم له دراحکام خودسپاسگزاری وتقدیر ازتلاش فرد منتصب گذشته و توجه به شرح وظایف مصوب را در کنار فعالیتهای و مأموریتهای جدید ، تاکید مینمایند.همچنین تنوع در متن احکام صادره مقام معظم رهبری ،برای مدیریتها و مسئولان شاغل در یک حوزه از نکات حائز اهمیت برای الگو برداری می تواند باشد. 

فصل مشترک فعالیتها : 

شیوه جدیدی که اخیراً از سوی ریاست محترم سازمان در احکام صادر به چشم می خورد نیز حائز اهمیت وقابل تسری است.

از آنجا که افق رسانه محور احکام صادره ایشان به عنوان منشور سازمان قلمداد می گردد ، فصل مشترکی از ایجاد همگرایی

بیشتر و تمرکز بر روی اهداف سازمانی است که مورد تاکید قرار گرفته است .

پیوستگی و تداوم آن دسته از سیاستهای مفید گذشته : 

طی بررسی احکام پیشگفته ، به نکته ای می توان رسید و آن اینکه در برخی از احکام هیچگونه تاکیدی بر تداوم آن دسته از

 سیاستهای مفید گذشته صورت نگرفته است این امر میتواند ضمن ایجاد شکنندگی در سیاست های    گذشته ، تضاد در سیاستها

 را آشکارنمایدکه موجبات دلسردی را فراهم می آورد. نیک روشن است که سیاستهای مفید گذشته در سایه تلاش ، صرف وقت

و انرژی و ... صورت گرفته است.برجسته ترین صفت سازمان رسانه ای ، فرهنگ یادگیری مداوم برای همه همکاران است. واژه همکاران به واژه کارکنان ارجحیت دارد چرا که این عنوان همه را از بالاترین فرد سازمان تا پائین ترین آن ، به طور یکسان در بر می گیرد.

انشاء ا... اهمیت ادبیات تنظیم احکام درسازمان مورد توجه قرار گیرد ،ضمن آن که نظامند نمودن تهیه وتنظیم احکام براساس ضوابط می تواند در دستور کار حوزه های ذیربط سازمانی نیز قرار گیرد.کار نظام مند ولو ناقص والاتر از کار ... است.در این جا این سوال قابل پرسش است ؟  انجام  کار درست یا انجام درست کار؟

به هر حال توجه دقیقتر به محتوا ومتن احکام نیز فرصت مناسبی برای تقویت و همگرایی مجموعه منابع سازمانی است که

کمتر به آن عنایت می شود./د

 


رسانه

نظر شما( )

برو به بالای صفحه

[ |

تعداد بازدیدکنندگان

24081رادیو اینترنتی من


تلویزیون اینترنتی من

مقالات من

. نگاهی به احکام مدیریت در سازمان
. لزوم جایگزینی استراتژی انتخاب و ...
. تکنیکهای ارتباط موثر
علم مدیریت فازی
پیشنهاد
فناوری اطلاعات در برنامة چهارم ...
مفهوم سواد اطلاعاتی وبا سواد اط ...
سواد رسانه ای برای همه ایرانیان
هفت اصل بیل گیتس
هم افزایی
طرح ایجاد بخش یا گروه تحقیق وتو ...
تاریخ اینترنت در ایران
دیدگاه انتقال
شهروند دیجیتال
زمستان 1386
پاییز 1386
تابستان 1385
بهار 1385
زمستان 1384
پاییز 1384

پیام

جستجو

0

0
0ت

موسیقی وبلاگ

اشتراک

 

<

hasani@iran.com

دیدار مجدد